Подробно търсене

За нас

Вече 15 години помагаме на стотици пътуващи да намерят техния пристан за прекрасната им почивка. Ние сме експерти в туристическия бизнес и се гордеем, че ви осигуряваме с качествен продукт и отлично обслужване.

Варна Турист Сервиз е лицензиран туроператор, член на IATA (Международната асоциация за въздушен транспорт) и е агент на всички авиокомпании, представени в България.

Варна Турист Сервиз е почетен член и на Варненска Туристическа Камара, която обединява на доброволен принцип браншови организации от сферата на туризма.

Ние представляваме стотици хотели и комплекси в България и региона. Разнообразието от хотели включва всички категории, голям ценови диапазаон, хотели с всички удобства и забавления. Също така, имаме директен контакт с чуждестранни туроператори и превозвачи. Нашите специалисти организират вашите почивки на море, планина, в страната и чужбина като можете да се въпозлвате от голямо разнообразие от индивидуални и групови туристически услуги.

Екипът ни във Варна Турист Сервиз може да ви помогне с:

  • хотелски резервации по цял свят;
  • застраховки;
  • екскурзоводски услуги;
  • организация на фирмени обучения, семинари и конференции;
  • организация  на трансфери за всички наши туристи.

Варна Турист Сервиз има високо квалифициран и опитен екип. Нашите специалисти ще ви предложат най-доброто, което отговаря на вашите желания и изисквания. Нашият приоритет са коректност, бързо обслужване, атрактивни цени.

Надяваме се, предложената в нашия сайт информация да Ви бъде полезна.

Можете да достъпите лиценза на фирмата тук

Актуална застраховка за туроператор с лиценз тукЛИЦЕНЗ

Актуална застраховка на туроператор

 

 

„Варна Турист Сервиз” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-6583-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, процедура  BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” . Процедурата е по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” и се финансира със средства  от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие  и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряването на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношения на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

„Варна Турист Сервиз” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0765-C01 по процедура BG16RFOP002-2.092 “Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”. Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” чрез Министерството на Туризма, приоритетни оси „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП” и се финансира със средства от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.

Очакваните резултати са предоставяне на подкрепа за микро-, малки и средни предприятия ( МСП ), регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за дейности, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултата от епидемичния взрив от COVID-19. В резултат на изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

„Варна Турист Сервиз” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки”. Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” чрез ЦУ на НАП, и се финансира със средства от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

 

„Варна Турист Сервиз” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура  BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 “Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки” „. Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” чрез ЦУ на НАП, и се финансира със средства  от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие  и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

„Варна Турист Сервиз” ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.101 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II”. Помощта се предоставя по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 чрез ЦУ на НАП, и се финансира със средства от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за регионално развитие  и чрез национално съфинансиране.

Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия 

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в постигане на положителен ефект по отношение на българските микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.